TWOJA KAWA JUŻ TU JEST


+48 794 964 444

hello@diferente.pl

facebook.com/DiferentePL

Podmiot odpowiedzialny i dane rejestrowe: DIFERENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 47/10,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000364842, NIP 521-35-79-676, REGON 142589936.
Wszystkie użyte znaki i nazwy firmowe lub towarowe, zdjęcia i hasła reklamowe, należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.